Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - De Bruyn Agenturen B.V.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, De Bruyn Agenturen B.V. (met KvK-nummer: 53678354), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via contact@maison-berger.nl of per post: De Bruyn Agenturen B.V. Raadhuisstraat 71 A, 4631 NB Hoogerheide. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 085 902 29 39. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 

Artikel 1 - Producten

 

Wij verkopen Lampe Berger modellen, huisparfums, bijbehorende accessoires, parfumverspreider met sticks en o.b.v. keramiek, huisparfumspray, geurkaarsen, autoparfums, mist diffusers.

 

Artikel 2 - Registratie

 

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

 

Artikel 3 - Betalingen

 

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Adyen verzorgt deze betaalservice. De verzendkosten komen voor uw rekening.

 

Artikel 4 - Leveringen

 

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. DHL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling binnen vijf werkdagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

 

Artikel 5 - Retour

 

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar contact@maison-berger.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en bekijken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden, maar u mag het niet gebruiken als u het product nog wilt retourneren.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 

Artikel 8 - Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar contact@maison-berger.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen veertien dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

 

Artikel 9 - Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Zeeland-West-Brabant bevoegd.